ChemicalBook  >  CAS数据库列表  > 2-甲基-2-丁硫醇

2-甲基-2-丁硫醇

CAS 号:
1679-09-0
英文名称:
2-METHYL-2-BUTANETHIOL
中文名称:
2-甲基-2-丁硫醇
CBNumber:
CB1731950
分子式:
C5H12S
分子量:
104.21
MOL File:
1679-09-0.mol

2-甲基-2-丁硫醇 化学性质

熔点 
-103.77°C
沸点 
99 °C
密度 
0,83 g/cm3
折射率 
1.4354
闪点 
-1°C
形态
liquid
酸度系数(pKa)
pK1:11.35 (25°C)
CAS 数据库
1679-09-0(CAS DataBase Reference)
EPA化学物质信息
2-Butanethiol, 2-methyl- (1679-09-0)

安全信息

危险类别码 
11
安全说明 
9-16-33
危险品运输编号 
1993
RTECS号
EK6570500
HazardClass 
3.1
PackingGroup 
II

2-甲基-2-丁硫醇 MSDS

2-甲基-2-丁硫醇
展开
收起

2-甲基-2-丁硫醇 性质、用途与生产工艺

类别

易燃液体

毒性分级

中毒

急性毒性

口服- 大鼠 LD50: 5000 毫克/ 公斤

刺激数据

眼睛- 兔子  84  毫克/24小时  轻度

可燃性危险特性

遇明火、高温、氧化剂易燃; 遇热分解有毒氧化硫气体

储运特性

库房通风低温干燥; 与氧化剂、酸类分开存放

灭火剂

干粉、干砂、二氧化碳、泡沫、1211灭火剂

展开
收起

2-甲基-2-丁硫醇 供应商

Global(32)Suppliers
百灵威科技有限公司
联系电话:
400-666-7788 010-82848833-
联系传真:
86-10-82849933
电子邮件:
jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com
国家:
中国
数量:
96815
优势:
76
上海迈瑞尔化学技术有限公司
联系电话:
400-660-8290 21-61259100-
联系传真:
86-21-61259102
电子邮件:
sh@meryer.com
国家:
中国
数量:
40268
优势:
62
武汉易泰科技有限公司上海分公司
联系电话:
18930552037 821-50328103-801
联系传真:
86-21-50328109
电子邮件:
3bsc@sina.com
国家:
中国
数量:
15881
优势:
69
山东西亚化工科技有限公司
联系电话:
400-990-3999
联系传真:
028-84752058
电子邮件:
sale@xiyashiji.com
国家:
中国
数量:
9624
优势:
57
武汉艾瑞尔化学科技有限公司
联系电话:
18986259541 027-87840182 QQ:390889093
联系传真:
027-87840182 QQ:390889093
电子邮件:
sales@3stc.com
国家:
中国
数量:
3882
优势:
58
化夏化学北京公司
联系电话:
13458535857 400-1166-196
联系传真:
QQ:800101999
电子邮件:
cdhxsj@163.com;cdhxsj@163.com;cdhxsj@163.com
国家:
中国
数量:
9977
优势:
58
Alfa Chemistry
联系电话:
1-201-478-8534
联系传真:
1-516-927-0118
电子邮件:
inquiry@alfa-chemistry.com
国家:
美国
数量:
9935
优势:
60
广东翁江化学试剂有限公司
联系电话:
13927870750
联系传真:
0751-2886756
电子邮件:
3001264886@qq.com;3001264886@qq.com;
国家:
中国
数量:
14293
优势:
58
金锦乐化学
联系电话:
021-10106090-
电子邮件:
jinjinlechem@163.com
国家:
中国
数量:
10045
优势:
58

1679-09-0, 2-甲基-2-丁硫醇相关搜索:

4-甲氧基-2-甲基-2-丁硫醇 3-甲基-2-丁硫醇 异戊硫醇 中文名称暂缺 8-巯基马来酮 6-氨基青霉烷酸 2-甲基-2-丁硫醇 1,1,3,3-四甲基-1-丁硫醇 叔十二烷基硫醇 4-甲硫基-4-甲基-2-戊酮 苯西酮 亚硫酸氢钠甲萘醌 DL-青霉胺 氯化天竺葵素 D-青霉胺二硫化物 青霉素钾 氨苄西林 叔十六硫醇
 • CH3CH2CCH32SH
 • 1679090
 • 2-甲基-2-丁硫醇 危险品
 • 三級戊硫醇
 • 2-甲-2-丁硫醇
 • 特戊硫醇
 • 叔戊硫醇
 • 2-甲基-2-丁硫醇
 • 1679-09-0
 • tert-pentylmercaptan
 • tert-Pentyl mercaptan
 • tert-Pentyl hydrosulfide
 • tert-pentanethiol
 • tert-amylthiol
 • pentylmercaptantertiaire
 • methylbutanethiol(non-specificname)
 • 2-tert-Pentyl mercaptan
 • 2-methylbutane-2-thiol
 • 2-METHYL-2-BUTANETHI
 • 2-Methyl-2-butanethiol,tech.
 • 2-METHYL-2-BUTANETHIOL 95+%
 • 2-Methylbutan-2-thiol
 • 2-Butanethiol, 2-methyl-
 • Methylbutanethiol
 • t-pentanethiol
 • 1,1-dimethylpropanethiol
 • 2-methyl-butane-2-thiol
 • 2-methyl-2-butanethio
 • 2-Methybutane-2-thiol
 • 1,1-dimethyl-1-propanethiol
 • TERT-AMYL MERCAPTAN
 • 2-METHYL-2-BUTANETHIOL