3,4-DIMETHYLPHENANTHRENE

Basic information Safety Related Supplier

3,4-DIMETHYLPHENANTHRENE Basic information

Product Name:
3,4-DIMETHYLPHENANTHRENE
CAS:
66291-31-4
MW:
0
Mol File:
66291-31-4.mol
More
Less

3,4-DIMETHYLPHENANTHRENESupplierMore

Basic information Safety Related Supplier