3-(5-DIMETHYLAMINO-PHENOXY)-PHENYLAMINE

Basic information Safety Related Supplier

3-(5-DIMETHYLAMINO-PHENOXY)-PHENYLAMINE Basic information

Product Name:
3-(5-DIMETHYLAMINO-PHENOXY)-PHENYLAMINE
CAS:
887580-35-0
MF:
C14H16N2O
MW:
228.29
Mol File:
887580-35-0.mol
More
Less

3-(5-DIMETHYLAMINO-PHENOXY)-PHENYLAMINESupplierMore

Beta Pharma, Inc.
Tel:
203 786 5436
Email:
sales@betapharma.com
Basic information Safety Related Supplier