ethyl 4,5-dichloro-2-nitrobenzoate

Basic information Safety Related Supplier

ethyl 4,5-dichloro-2-nitrobenzoate Basic information

Product Name:
ethyl 4,5-dichloro-2-nitrobenzoate
MF:
C9H7Cl2NO4
MW:
264.06218
Mol File:
Mol File
More
Less

ethyl 4,5-dichloro-2-nitrobenzoateSupplierMore

Beta Pharma, Inc.
Tel:
203 786 5436
Email:
sales@betapharma.com
Basic information Safety Related Supplier