1-[(2-(4,6-DIMETHOXYPYRIMIDIN-2-YL)CYCLOHEXYL)CARBONYL]-4-DIPHENYLMETHYLPIPERAZINE

Basic information Safety Related Supplier

1-[(2-(4,6-DIMETHOXYPYRIMIDIN-2-YL)CYCLOHEXYL)CARBONYL]-4-DIPHENYLMETHYLPIPERAZINE Basic information

Product Name:
1-[(2-(4,6-DIMETHOXYPYRIMIDIN-2-YL)CYCLOHEXYL)CARBONYL]-4-DIPHENYLMETHYLPIPERAZINE
MF:
C30H36N4O3
MW:
500.63
Mol File:
Mol File
More
Less

1-[(2-(4,6-DIMETHOXYPYRIMIDIN-2-YL)CYCLOHEXYL)CARBONYL]-4-DIPHENYLMETHYLPIPERAZINESupplierMore

Peakdale Molecular
Tel:
+44 1298 816700
Email:
info@peakdale.co.uk
Basic information Safety Related Supplier