2,2,2-TRIFLUORO-1-(3-(TRIFLUOROMETHYL)-1-METHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)ETHANONE

Basic information Safety Related Supplier

2,2,2-TRIFLUORO-1-(3-(TRIFLUOROMETHYL)-1-METHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)ETHANONE Basic information

Product Name:
2,2,2-TRIFLUORO-1-(3-(TRIFLUOROMETHYL)-1-METHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)ETHANONE
MF:
C7H4F6N2O
MW:
246.1098792
Mol File:
Mol File

2,2,2-TRIFLUORO-1-(3-(TRIFLUOROMETHYL)-1-METHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)ETHANONE Preparation Products And Raw materials

Raw materials

More
Less

2,2,2-TRIFLUORO-1-(3-(TRIFLUOROMETHYL)-1-METHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)ETHANONE()Related Product Information

More
Less

2,2,2-TRIFLUORO-1-(3-(TRIFLUOROMETHYL)-1-METHYL-1H-PYRAZOL-4-YL)ETHANONESupplierMore

Basic information Safety Related Supplier