3-(4-CHLORO-PHENYL)-6-FLUORO-1-(4-METHOXY-PHENYL)-10H-9-OXA-4-AZA-PHENANTHRENE

Basic information Safety Related Supplier

3-(4-CHLORO-PHENYL)-6-FLUORO-1-(4-METHOXY-PHENYL)-10H-9-OXA-4-AZA-PHENANTHRENE Basic information

Product Name:
3-(4-CHLORO-PHENYL)-6-FLUORO-1-(4-METHOXY-PHENYL)-10H-9-OXA-4-AZA-PHENANTHRENE
MF:
C25H17ClFNO2
MW:
417.8593832
Mol File:
Mol File
More
Less

3-(4-CHLORO-PHENYL)-6-FLUORO-1-(4-METHOXY-PHENYL)-10H-9-OXA-4-AZA-PHENANTHRENE()Related Product Information

More
Less

3-(4-CHLORO-PHENYL)-6-FLUORO-1-(4-METHOXY-PHENYL)-10H-9-OXA-4-AZA-PHENANTHRENESupplierMore

Basic information Safety Related Supplier