3-AMINO-2,6-DICHLORO-4-METHYLPYRIDINE

Basic information Safety Related Supplier

3-AMINO-2,6-DICHLORO-4-METHYLPYRIDINE Basic information

Product Name:
3-AMINO-2,6-DICHLORO-4-METHYLPYRIDINE
MF:
C6H6Cl2N2
MW:
177.03124
Mol File:
Mol File
More
Less

3-AMINO-2,6-DICHLORO-4-METHYLPYRIDINESupplierMore

Basic information Safety Related Supplier