4-(3,5-dimethylphenyl)-3-iodophenanthrene

Basic information Safety Related Supplier

4-(3,5-dimethylphenyl)-3-iodophenanthrene Basic information

Product Name:
4-(3,5-dimethylphenyl)-3-iodophenanthrene
CAS:
60955-77-3
MF:
C22H17I
MW:
408.27485
Mol File:
60955-77-3.mol
More
Less

4-(3,5-dimethylphenyl)-3-iodophenanthreneSupplierMore

Specs
Tel:
+31 15 251 8111
Email:
info@specs.net
Basic information Safety Related Supplier