RARECHEM AB KA K011

Basic information Safety Related Supplier

RARECHEM AB KA K011 Basic information

Product Name:
RARECHEM AB KA K011
MF:
C16H11NO5
MW:
297.26
Mol File:
Mol File
More
Less

RARECHEM AB KA K011SupplierMore

Rare Chemicals GmbH
Tel:
49 43464566
Email:
sales@rarechem.de
Basic information Safety Related Supplier