1,3-DIMETHYL-4-PHENYL-4-PIPERIDINOL

Basic information Safety Related Supplier

1,3-DIMETHYL-4-PHENYL-4-PIPERIDINOL Basic information

Product Name:
1,3-DIMETHYL-4-PHENYL-4-PIPERIDINOL
CAS:
4733-71-5
MW:
0
Mol File:
4733-71-5.mol

1,3-DIMETHYL-4-PHENYL-4-PIPERIDINOL Preparation Products And Raw materials

Raw materials

More
Less

1,3-DIMETHYL-4-PHENYL-4-PIPERIDINOLSupplierMore

Basic information Safety Related Supplier