[(5-CHLOROBENZO[B]THIOPHEN-3-YL)METHYL](TRIPHENYL)PHOSPHONIUM BROMIDE

Basic information Safety Related Supplier

[(5-CHLOROBENZO[B]THIOPHEN-3-YL)METHYL](TRIPHENYL)PHOSPHONIUM BROMIDE Basic information

Product Name:
[(5-CHLOROBENZO[B]THIOPHEN-3-YL)METHYL](TRIPHENYL)PHOSPHONIUM BROMIDE
CAS:
175203-96-0
MF:
C27H21BrClPS
MW:
523.85
Mol File:
175203-96-0.mol
More
Less

[(5-CHLOROBENZO[B]THIOPHEN-3-YL)METHYL](TRIPHENYL)PHOSPHONIUM BROMIDE Chemical Properties

Melting point:
315 °C
More
Less

[(5-CHLOROBENZO[B]THIOPHEN-3-YL)METHYL](TRIPHENYL)PHOSPHONIUM BROMIDE(175203-96-0)Related Product Information

More
Less

[(5-CHLOROBENZO[B]THIOPHEN-3-YL)METHYL](TRIPHENYL)PHOSPHONIUM BROMIDESupplierMore

J & K SCIENTIFIC LTD.
Tel:
400-666-7788 010-82848833-
Email:
jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com
Basic information Safety Related Supplier