1-[5-CHLORO-3-(TRIFLUOROMETHYL)-2-PYRIDYL]-1-METHYLHYDRAZINE

Basic information Safety Related Supplier

1-[5-CHLORO-3-(TRIFLUOROMETHYL)-2-PYRIDYL]-1-METHYLHYDRAZINE Basic information

Product Name:
1-[5-CHLORO-3-(TRIFLUOROMETHYL)-2-PYRIDYL]-1-METHYLHYDRAZINE
CAS:
175205-60-4
MF:
C7H7ClF3N3
MW:
225.6
Mol File:
175205-60-4.mol
More
Less

1-[5-CHLORO-3-(TRIFLUOROMETHYL)-2-PYRIDYL]-1-METHYLHYDRAZINESupplierMore

Alchem Pharmtech,Inc.
Tel:
8485655694
Email:
sales@alchempharmtech.com
Basic information Safety Related Supplier