METHYL-2-ISOCYANO-5-CHLOROBENZOATE

Basic information Safety Related Supplier

METHYL-2-ISOCYANO-5-CHLOROBENZOATE Basic information

Product Name:
METHYL-2-ISOCYANO-5-CHLOROBENZOATE
MF:
C9H6ClNO2
MW:
195.6
Mol File:
Mol File
More
Less

METHYL-2-ISOCYANO-5-CHLOROBENZOATESupplierMore

Fluorochem Ltd
Tel:
(01457) 868921 (4 lines)
Email:
vernam@fluorochem.co.uk
Fluorochem Ltd.
Tel:
+44 1457 868921
Email:
enquiries@fluorochem.co.uk
Priaton GmbH
Tel:
+49 8158 9040 0
Email:
contact@priaton.de
Basic information Safety Related Supplier