[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]urea

Basic information Safety Related Supplier

[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]urea Basic information

Product Name:
[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]urea
MF:
C8H6ClF3N2O
MW:
238.5942496
Mol File:
Mol File
More
Less

[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]ureaSupplierMore

UkrOrgSynthesis Ltd.
Tel:
380 445319497
Email:
y.barysheva@ukrorgsynth.com
Basic information Safety Related Supplier