17-Ethynyl-18-methylestra-5(10),9(11)-dien-17-ol-3-one

Basic information Safety Related Supplier

17-Ethynyl-18-methylestra-5(10),9(11)-dien-17-ol-3-one Basic information

Product Name:
17-Ethynyl-18-methylestra-5(10),9(11)-dien-17-ol-3-one
CAS:
4412-59-3
MF:
C21H26O2
MW:
0
Mol File:
4412-59-3.mol

17-Ethynyl-18-methylestra-5(10),9(11)-dien-17-ol-3-one Preparation Products And Raw materials

Raw materials

More
Less

17-Ethynyl-18-methylestra-5(10),9(11)-dien-17-ol-3-oneSupplierMore

Basic information Safety Related Supplier