1-METHYL-4-(METHYLSULFANYL)-2-OXO-6-PHENYL-1,2-DIHYDRO-3-PYRIDINECARBONITRILE

Basic information Safety Related Supplier

1-METHYL-4-(METHYLSULFANYL)-2-OXO-6-PHENYL-1,2-DIHYDRO-3-PYRIDINECARBONITRILE Basic information

Product Name:
1-METHYL-4-(METHYLSULFANYL)-2-OXO-6-PHENYL-1,2-DIHYDRO-3-PYRIDINECARBONITRILE
CAS:
67686-47-9
MF:
C14H12N2OS
MW:
256.32
Mol File:
Mol File
More
Less

1-METHYL-4-(METHYLSULFANYL)-2-OXO-6-PHENYL-1,2-DIHYDRO-3-PYRIDINECARBONITRILE(67686-47-9)Related Product Information

More
Less

1-METHYL-4-(METHYLSULFANYL)-2-OXO-6-PHENYL-1,2-DIHYDRO-3-PYRIDINECARBONITRILESupplierMore

Key Organics Ltd.
Tel:
+44 (0) 1840-212137
Email:
info@keyorganics.net
Key Organics Limited/Bionet Research
Tel:
+44 1840 212171
Email:
enquiries@keyorganics.ltd.uk
Ryan Scientific, Inc.
Tel:
843-884-4911 x 319
Email:
ryan.reichlyn@ryansci.com
Basic information Safety Related Supplier