1-(4-FLUOROPHENYL)-4-(1-NITRO-2-NAPHTHYL)-3-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOLE

Basic information Safety Related Supplier

1-(4-FLUOROPHENYL)-4-(1-NITRO-2-NAPHTHYL)-3-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOLE Basic information

Product Name:
1-(4-FLUOROPHENYL)-4-(1-NITRO-2-NAPHTHYL)-3-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOLE
CAS:
321998-71-4
MF:
C20H11F4N3O2
MW:
401.31
Mol File:
Mol File
More
Less

1-(4-FLUOROPHENYL)-4-(1-NITRO-2-NAPHTHYL)-3-(TRIFLUOROMETHYL)-1H-PYRAZOLESupplierMore

Key Organics Ltd.
Tel:
+44 (0) 1840-212137
Email:
info@keyorganics.net
Key Organics Limited/Bionet Research
Tel:
+44 1840 212171
Email:
enquiries@keyorganics.ltd.uk
Ryan Scientific, Inc.
Tel:
843-884-4911 x 319
Email:
ryan.reichlyn@ryansci.com
Basic information Safety Related Supplier